Ympäristö

Olemme ottaneet käyttöön Ekokompassi ympäristöjärjestelmän jo vuonna 2012 edistääksemme ympäristötyötä sekä taataksemme kestävät toimintatavat yrityksessämme. Järjestelmän avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa sekä pyrkineet kohti ekotehokkaampaa toimintaa ympäristöpolitiikkamme mukaisesti. Yhteisillä tavoitteilla ja käytännöllisillä toimenpiteillä pystymme vaikuttamaan ympäristömme tilaan positiivisesti sekä takaamaan asiakkaillemme kestäviä ja mahdollisimman ympäristöystävällisiä palveluja.

Ekokompassi on Helsingin seudun ympäristöpalvelujen hallinnoima ympäristöjärjestelmä ja perustuu vastaaviin pohjoismaisiin järjestelmiin sekä ISO14001 standardiin. www.ekokompassi.fi

Toivommekin, että voimme myös innostaa huomioimaan ympäristöä entistäkin paremmin. Tämä on yhteinen asia, johon voimme yhteisillä teoilla vaikuttaa!

Ympäristöpolitiikkamme

Käytämme tuotannossa ympäristösertifikaatin saaneita papereita ja tarveaineita. Tuotannossa paperinkulutus optimoidaan valitsemalla tuotteisiin sopivat arkkikoot ja asemoimalla sivut painoarkeille tarkoin. Paperin leikkausjätteistä eritellään päiväkoteihin, kouluihin ja iltapäiväkerhoihin toimitettavat askartelupaperit- ja kartongit. Pakkauslaatikot ja putkilot kierrätetään omiin toimituksiin. Tuotteiden kuljetuksissa panostamme tehokkaaseen kuljetussuunnitteluun ja taloudelliseen ajotapaan. Kaikki syntyvä paperijäte ja kartonkijäte lajitellaan ja toimitetaan kierrätettäväksi.
Lämmityksessä hyödynnämme valaistuksesta ja koneista syntyvää lämpöä, joten termostaatit voidaan säätää pienemmälle.
Seuraamme säännöllisesti syntyvän jätteen määriä ja energiankulutusta. Noudatamme voimassaolevia ympäristölakeja ja määräyksiä sekä omaa ympäristöpolitiikkaamme. Säännöllisin väliajoin tarkistamme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat ja teemme tarvittavat muutokset toimenpideohjelmaan.
T-Printin koko henkilökunta on sitoutunut ympäristöasioiden tehostamiseen kaikissa toiminnoissamme.

SUOMEN PAKKAUSKIERRÄTYS RINKI OY

T-Print on rekisteröitynyt Suomen Pakkauskierrätys RINKIin. Kannamme ympäristövastuumme myös huolehtimalla osaltamme pakkausten hyötykäytöstä, mistä osoituksena yrityksellemme on myönnetty todistus ja RINKI-merkki.