Tällä kertaa esittelemme syksyn painotuotteeksi valikoituneen Masinistit ry:n jäsenlehden, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kolmen traktorikerhon eli Fordson Club Finlandin, John Deere Club Finlandin ja IH-kerho Suomen yhteenliittymän Masinistit ry:n jäsenlehden toimittaminen aloitettiin vuonna 2013. Alkuun lehden taitto tehtiin kerhon vapaaehtoisten voimin, mutta pian hommaan alettiin kaivata ammattilaista. Yhteistyökumppaniksi löytyikin T-Print vuonna 2014.

Jäsenlehden lisäksi T-Print painaa Masinistit ry:lle myös vuosittain ilmestyvän jäsenkalenterin, sekä tapahtumaan liittyvän materiaalin kuten kutsukortit, käsiohjelman, ruoka- ja kahvilipukkeet, sekä konekortit.

Masinistit ry:n hallituksen puheenjohtaja Paavo Vilminko kertoo yhteistyökumppanin valinnan olleen helppo: T-Print on paikallinen ja lähellä.

– Monien asioiden hoito on mahdollista henkilökohtaisesti, ja yhteistyö on ollut mutkatonta ja joustavaa. Olen ollut tyytyväinen myös painotuotteen laatuun ja paperivalintaan, Vilminko sanoo.

 

Onnistunut jäsenlehti syntyy tiiviissä yhteistyössä

2-3 kertaa vuodessa ilmestyvän jäsenlehden toimituskunta koostuu vapaaehtoisista kerhon jäsenistä. 32-56-sivuisen lehden sisältö on pääasiassa konetapahtumia koskevia artikkeleita ja tarinoita harrastajista.

T-Print hoitaa sekä jäsenlehden taiton että painotyön. Taitosta ja aineiston vedostuksesta vastaa AD Terttu Kiuru. Masinistit ry:n Vilminko toimii toimitussihteerinä keräten aineiston taittoa varten ja hoitaa oikoluvun yhdessä Kiurun kanssa. Lehden materiaaliksi valittiin kiiltävä paperi, koska jäsenlehden runsas kuvamäärä haluttiin hyvin esille.

 


Viimeisin, menneen kesän tapahtumista kertova numero julkaistiin lokakuussa.

 

Palvelu ja joustavuus kilpailuvaltteina

T-Printin asiakkuuspäällikkö Ben Pantsar kertoo, että tärkeintä asiakasyhteistyössä on kuunnella asiakkaan toiveita ja selvittää, millainen kohderyhmä tuotteella on. T-Printin vahvuuksia ovatkin Pantsarin mielestä räätälöity asiakaspalvelu, vankka kokemus ja joustavuus.

– Asiakkaat pitävät henkilökohtaisesta palvelusta. On mukavaa kun yhteyshenkilö on aina sama vanha tuttu, jolla on myös aikaa käydä asiat läpi, hän sanoo.

Tehdäänkö yhdessä painotuote, joka takuulla luetaan? Ole yhteydessä jo tänään!