T-Print on mukana suojelemassa ikimetsiä ja -soita. Uuden kampanjamme tarkoituksena on kerätä 10 000 euroa Luonnonperintösäätiölle luonnonvaraisten metsien suojeluun. T-Print asettaa kampanjan aloituspotiksi 1 000 euroa, jonka lisäksi lisäämme 10 % jokaiseen asiakasyritystemme lahjoitukseen. Kerätään yhdessä kymppitonni – voit valita lahjoitussumman itse!

Tiesitkö, että tuotannossamme käytetyn paperin valmistukseen kaadetut puut ovat vastuullisesti hoidetuista metsistä ja paperille on myönnetty siitä osoituksena ympäristösertifikaatti. Näin on varmistettu, että metsätuotteet eivät aiheuta metsien tuhoutumista tai metsäluonnon köyhtymistä. Lisäksi käyttämämme sähkö on 100% merkittyä vesivoimaa.

100 kiloon paperia (noin 6-8 laatikollista) kuluu keskimäärin 0,13 puuta, ja 1 000 kiloon vastaavasti noin 1,3 puuta?

Oletko ajatellut, että paperi on täysin kierrätettävä, maatuva sekä valmistetaan uusiutuvasta luonnonvarasta. Painotuote soveltuu hyvin ympäristötietoisen toimijan tiedotusvälineeksi. Paperi on tutkitusti tehokas ja luotettava viestinviejä!

Me hoidamme lahjoituksesi perille

Osallistuminen on todella helppoa! T-Print hoitaa asiakasyritystensä lahjoitukset perille Luonnonperintösäätiöön, ja jokainen yritys saa lahjoituksestaan personoidun sertifikaatin. Lahjoitussumma on vapaasti valittavissa: esimerkiksi 100 eurolla Luonnonperintösäätiö suojelee 200 neliömetriä ikimetsää, 500 eurolla 1 000 neliötä. Hehtaari suojeltavaa ikimetsää maksaa 5 000 euroa.

T-Print lahjoittaa 1 000 euron aloitussumman

T-Print lahjoittaa 1 000 euroa kampanjan alkusummaksi. Tämän lahjoituksen avulla Luonnonperintösäätiö saa suojeltua 2 000 neliötä ikimetsää. Lähde mukaan kasvattamaan lahjoitussumma aina 10 000 euroon saakka. Me lupaamme lisätä lahjoitukseesi 10 %. Kerromme mielellämme lisää, joten ole yhteydessä ja lähde mukaan jo tänään!

Tärkeää työtä uhanalaisen metsän puolesta

Kiihtyvä ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden häviäminen ovat kaksi maapallon polttavinta ympäristökysymystä. Luonnonperintösäätiö suojelee Suomen luontoa, ensisijaisesti uhanalaista metsää. Säätiö hankkii omistukseensa luonnonalueita ja takaa niille luonnonsuojelulain mukaisen pysyvän rauhoituksen. Ikimetsien puuston sitoma hiilimäärä on tutkimusten mukaan huomattavasti talousmetsiä suurempi. Lisäksi ikimetsän maaperä samoin kuin ojittamattomat suot ovat merkittäviä hiilivarastoja.

Koskemattomat tai lähes koskemattomat metsät ja muut luonnonalueet sijaitsevat pieninä saarekkeina eri puolilla maata. Valtaosa uhanalaisista lajeista elää näissä vanhoissa metsänytimissä. Voit tutustua Luonnonperintösäätiön suojelualueisiin tästä.

Otamme ympäristön huomioon toiminnassamme

T-Print huomioi toiminnassaan ympäristöä monella eri tavalla. Meillä on käytössä Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, jonka avulla olemme parantaneet ympäristöasioiden hallintaa ja seurantaa, sekä pyrkineet kohti ekotehokkaampaa toimintaa ympäristöpolitiikkamme mukaisesti. Tässä muutama esimerkki käytännön toimista ympäristön eteen:

– Käytämme tuotannossa ympäristösertifikaatin saaneita papereita ja tarveaineita.
– Paperinkulutus optimoidaan valitsemalla tuotteisiin sopivat arkkikoot ja asemoimalla sivut painoarkeille tarkoin.
– Seuraamme säännöllisesti syntyvän jätteen määriä ja energiankulutusta.
– Kaikki syntyvä paperijäte ja kartonkijäte lajitellaan ja toimitetaan kierrätettäväksi.
– Paperin leikkausjätteistä eritellään päiväkoteihin, kouluihin ja iltapäiväkerhoihin toimitettavat askartelupaperit- ja kartongit.
– Panostamme kuljetuksissamme tehokkaaseen kuljetussuunnitteluun ja taloudelliseen ajotapaan.
– Hyödynnämme toimitilojemme lämmityksessä valaistuksesta ja koneista syntyvää lämpöä.
– Noudatamme voimassaolevia ympäristölakeja ja määräyksiä sekä omaa ympäristöpolitiikkaamme. Tarkistamme toimintaamme liittyvät ympäristönäkökohdat säännöllisesti, ja teemme tarvittavat muutokset toimenpideohjelmaan.

Lähde sinäkin mukaan suojelemaan ikimetsiä!